Miniklere sandviç yapalım

ÜTÜ SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir dilim tost ekmeğine krem peynir sifr rülür

2-  Bir adet kıvırcık yaprağı çember şeklinde kıvrıldıktan sonra ekmeğin üzerine koyulur.

3-  Kıvırcığın üzerine bir dilim çedar peyniri yerleştirilir.

4-  Çedar peynirinin üzerine çember şeklin­de kesilmiş tavuk jambon veya hindi füme koyulur.( Kenarı tırtıklı kalıpla kesebilir veya bıçakla küçük üçgenler açılarak tırtıklar oluş­turulabilir.)

5-  Üçgen şeklinde haşlanmış havuç ve kaşar peyniri kesilir ütünün kordonu olarak mayda­noz sapı ayıklanır.

6-  Bir dilim halka salatalık ortadan ikiye kesi­lir ve bıçakla tırtıklar açılarak ütünün sapı ola­rak hazırlanır.

7-  Hindi füme veya tavuk jambonun üzerine, üçgen şeklinde kesilmiş ve ütünün alt kısmı olacak kaşar peyniri ile,  üzerine aynı boyut­taki havuç koyulur. Onun üzerine salatalıktan hazırlanmış sap ve maydanoz sapından hazır­lanmış kordon yerleştirilir.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği 1 tatlı kaşığı krem

peynir 1 adet kıvırcık

yaprağı

1 dilim çedar peyniri 1 dilim tavuk jambon

yada hindi füme

1/4 dilim kaşar peyniri

1 adet maydanoz

sapı

1 halka dilim salatalık

% adet haşlanmış

havuç

 

 

 

 

TELEFON SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-  Üç adet tost ekmeği eşit büyüklükte cep telefonu boyutunda kesilir.

2-  Ekmeklere krem peynir sürülür.

3-  Ekmeğin birine tamamen anteni de ola­cak şekilde kaşar peyniri, ikincisinin üzerine bir adet kıvırcık yağrağı koyulduktan sonra tuş takımı olacak bölgeye domatesin kabuk­lu kısmı, ekran bölgesine  kaşar peyniri yer­leştirilir ve anteni çok ufak üçgen domates şeklinde kesilip hazırlandıktan sonra kaşar peynirinin üzerine yerleştirilir. Üçüncü ek­meğin tuş takımı   bölgesine tavuk jambon, ekran kısmına anteni de olacak şekilde dana jambon kesilip koyulur.

4-  Gövdesi kaşar peyniri olan telefonun tuş takımı dana

jambondan, ekranı da dana jambondan hazır­landıktan sonra açma kapama düğmesi olarak haşlanmış mısır tanesi koyulur. Tuş takımı bölgesi domates olan telefonun ek­ran kısmı dana jambon hazırlanıp koyulduktan sonra, açma kapama tuşu minik küp kesilmiş siyah zeytinden hazırlanarak koyulur. Tuş takımı bölgesi tavuk jambon olan telefo­nun ekran bölgesine kaşar peynirinden ha­zırlanıp açma kapama tuşu olarak haşlanmış mısır tanesi koyulur.

5- Mısır ve bezelye taneleri haşlanır ve so­ğutulur.

6- Tuş bölgesi dana jambon olan telefonun tuşları bezel­yeden ve mısırdan hazırlanır.

 

MALZEMELER

1,5 dilim tost ekmeği 1 tatlı kaşığı krem

peynir

1 dilim dana jambon

1 dilim kaşar peyniri

Ya adet domates

4 adet siyah zeytin

14 adet haşlanmış

mısır tanesi 14 adet haşlanmış

bezelye

1 adet kıvırcık

yaprağı

 

 

 

 

 

 

MOTOR SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir adet tost ekmeği ortadan ikiye kesil­dikten sonra parçanın teki diğerine göre bi­raz kısa kesilir.

2-  Salatalık iki ince halka şeklinde kesilir. Bir adet yeşil dolmalık zeytin ortadan ikiye kesilir.

3-  Çubuk krakerin uçları düzlendikten son­ra kırmızı biber iki adet mini üçgen kesilerek hazırlanır.

41- İki adet dilim siyah zeytinin içerisine haş­lanmış mısır koyulur.

S- Büyük olan tost ekmeğinin üzerine kaşar peyniri ve onun üzerine daha küçük boyutta kesilmiş tavukjambon koyulur.

6-   Hazırlanan ekmeğin arkada kalan kısmı­nın sağ ve soluna hazırlamış olduğumuz mısır­lı siyah zeytinleri yerleştirilir.

7-   Diğer ekmek dik bir şekilde peynirli ve jambonlu ekmeğe yaslatılır ve ekmeğin dik olan kısmının üst kısmı enden kesilir.

O- Enden kesilen yere çubuk kraker yerleş­tirildikten sonra üçgen kesilen biberler ayna olacak şekilde koyulur.

S- Dik duran ekmeğe bir adet tekerlek salata­lık tutturulduktan sonra üzerine far olacak şe­kilde biber yerleştirilir. Diğer tekerlek salatalık peynirli ve jambonlu ekmekteki iki siyah zeyti­nin arasında kesik oluşturularak yerleştirilir.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği 1 çay kaşığı krem

peynir 2 halka dilim salatalık

1  adet turşu yeşil

zeytin

14 adet kırmzı dolmalık biber

1 adet çubuk kraker

2 dilim dilimlenmiş

siyah zeytin

2 adet haşlanmış

mısır tanesi 1/2 dilim kaşar peyniri !4 dilim tavuk jam­bon yada hindi füme

 

 

 

KELEBEK SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir dilim tost ekmeğinin üzerine   krem peynir sürülür.

2-  Dört adet ufak kıvırcık yaprağı ekmeğin dört bir köşesine yerleştirilir.

3-  Bir dilim ekmek veya hamburger ekme­ğinin kapak kısmı iki eşit oval yaprak şeklinde kesilerek yeşilliğin üzerine oturtulur.

4- Zeytinden kafa, iki ekmek arasına koyulur ve iki adet taze soğanın yeşil kısmı ile kafanın üst kısmına anten yapılır.

5- Dilim dana jambon ve dilim çedar peyniri kelebeğin kanatları şeklinde bir kalıpla ya da bıçakla kesilir. Salatalık ve minik turp ince hal­ka şeklinde kesilir.

Yaprak şeklinde kesilmiş ekmeklerin üzerine çedar peynirleri, onun üzerine halka salatalık, alt tarafına dana jambon ve onun üzerine hal­ka turplar koyulur.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği 1 tatlı kaşığı krem

peynir 4 adet küçük kıvırcık

yaprağı 1 adet siyah zeytin

1 adet turp

2 halka dilim salatalık

Yarım dilim dana

jambon Yarım dilim çedar

peyniri

1 dilim ekmek yada hamburger ekmek

kapağı

1 adet taze soğanın yeşil kısmı

 

 

 

 

 

 

 

GÖMLEK SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir dilim tost ekmeğine krem peynir sü­rülür.

2-  Ekmeğin üzerine bir yaprak kıvırcık çem­ber şeklinde kıvrıldıktan sonra yerleştirilir.

3-  Yeşilliğin üzerine bir dilim dana jambon koyulur.

4-  Ortadan ikiye kesilmiş çedar peyniri hafif birbirinin üzerine binecek şekilde dana jam­bonun üzerinde yerleştirilir.

5-   İki adet ince uzun şerit kelinde kesilmiş çedar peyniri gömleğin kolları olacak şekilde üzerindeki peynirin yanlarına tutturulur.

6-   İnce uzun şekilde kesilen kaşar peyniri gömleğin yakası olacak şekilde kıvrılarak yer­leştirilir.

7-  Gömleğin kollarının ucuna ufak kare şek­linde kesilmiş kaşar peynirleri konduktan son­ra haşlanmış bezelye tanelesi ortadan ikiye kesilerek düğme olacak şekilde yerleştirilir.

8-  Domatesin dış kabuk kısmı kıravat şeklin­de kesildikten sonra yakanın alt tarafına yer­leştirilir.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği

1  tatlı kaşığı krem

peynir 1 adet kıvırcık

yaprağı

1 dilim dana jambon 1 ,5 dilim çedar

peyniri Vi adet domates

2 adet haşlanmış

bezelye Çeyrek dilim kaşar

kıvırcığın

 

 

 

AYICIK SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-    Bir dilim tost ekmeğinin üzerine krem peynir sürülür.

2-  Daha sonra çember şeklinde kıvrılan kı­vırcık yaprağı ekmeğin üzerine yerleştirilir.

3-  Kıvırcık yaprağının üzerine bir dilim kaşar peyniri koyulur.

4.- Bir dilim tavuk jambon, su bardağı yardı­mıyla çember şeklinde kesilir ve kaşar peyni­rinin ortadan biraz alt kısmına yerleştirilir. Bir dilim tavuk jambon ve çedar peyniri çay bardağı ile aynı yöntemle kesildikten sonra tavuk jambonun geri kalan kısmı bu boyuttan daha ufak bir büyük madeni para bü­yüklüğünde kesilip ekmeğin üzerindeki tavuk jambonun üzerine yerleştirilir.

5-  Tavuk jambonun kenar kısımları ayıcığın kulakları ve kolları olacak şekilde kesilerek ha­zırlanır.

Çedar peynirin geri kalan kısmı da, aycığın ayaklarının üzerine oval kesilip yerleştirildik­ten sonra ayakları olarak küçük çember tavuk jambonların üzerine yerleştirilir.

6-  Çok ufak bir kaşar peyniri parçası çember şeklinde kesilerek   ayıcığın kafasının alt kıs­mına doğru yerleştirilir. Bir adet siyah zeytinin dört tarafı kesilip çekirdeği çıkartıldıktan sonra, ayıcığın gözleri  ve burnu yapılır. Üzerine, çok ince şerit şeklinde kesilmiş sa­latalık ağız olarak yerleştirilir.

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği 1 tatlı kaşığı krem

peynir 1,5 dilim kaşar

peyniri

1 dilim tavuk jambon

1 dilim çedar peyniri

1 adet siyah zeytin

1 halka dilim salatalık

 

 

 

YARAMAZ KEDİLİ SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir dilim tost ekmeğine krem peynir sü­rülür.

2-  Ekmeğin üzerine bir yaprak kıvırcık çem­ber şeklinde kıvrıldıktan sonra yerleştirilir.

3-  Yeşilliğin üzerine bir dilim çedar peyniri koyulur.

4-  Çay bardağı ağzı büyüklüğünde kesilen iki adet salamın birinin alt kısmı hafif kesile­rek düzlenir ve bir parça salam da ay şeklinde kesilir.

Büyük parça salam kafa olarak üst kısma, alt kısmı düzeleştirilmiş parça gövde olarak kafa­nın alt kısmına, kuyruk olarak da ay şeklindeki parça, çedar peynirin üzerine yerleştirilir.

5-  Kulak olarak ufak üçgen şeklinde kesilen iki adet salam, kafanın üst kısmına yerleştirilip üzerine kendinden daha ufak kesilmiş iki adet küçük üçgen kaşar peynirleri yerleştirilir. Kedinin yüzü olarak yuvarlak kesilmiş kaşar peyniri ve ayakları olarak iki adet hafif üçgen kesilmiş kaşar peynirleri yerleştirilir.

6-  Gözleri olarak haşlanmış ortadan kesilmiş bir adet bezelye yüz kısmına yerleştirildikten sonra, burun olarak siyah zeytin, ağız olarak ince şerit kesilmiş domates ve bıyık olarak taze soğanın uçları peynirin üzerine yerleştirilir.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği

1 tatlı kaşığı krem

peynir

1  adet kıvırcık

yaprağı

2 dilim salam

1 dilim çedar peyniri Yarım dilim kaşar

peyniri

1 adet siyah zeytin 1 adet haşlanmış

bezelye

1 adet taze soğanın yeşil kısmı

 

 

 

 

 

BALIK SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir dilim sandviç ekmeğine krem peynir sürülür.

2-  Peynir sürüldükten sonra ekmeğin üzeri­ne bir dilim kaşar peyniri yerleştirilir.

3-   Bir adet havuç, kabukları soyulduktan sonra çok ince halka şeklinde dilimlenip ka­şar peynirinin üzerine balık sırtı olacak şekil­de dizilir.

4-  Çedar peyniri hafif üçgen şekilde balığın kafası olabilecek gibi kesildikten sonra, dizilen havuçların başına koyulur. Siyah zeytinden gözü hazırlanıp peynirin üzerine yerleştirilir.

5-  Bir adet ufak kıvırcık yaprağından balığın kuyruğu yapılır.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği 1 tatlı kaşığı krem

peynir 1 büyük dilim kaşar

peyniri 1 adet haşlanmış

havuç Çeyrek dilim çedar

peyniri

1 adet siyah zeytin

1 adet kıvırcık

Yaprağı

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKER KIZ SANDVİÇ

Yapılışı-Hazırlanışı

1-   Bir dilim tost ekmeğine krem peynir sü­rülür.

2-  Bir adet kıvırcık yaprağı çember şeklinde kıvrıldıktan sonra ekmeğin üzerine yerleştiri­lir.

3-  Kıvırcığın üzerine bir dilim çedar peyniri koyulur.

4-   Tavuk jambon iki adet üçgen şeklinde üçgenin biri diğerinin içerisine girebilecek boyutta ve iki adet minik oval şeklinde kesilir.

5-  Üçgen olan tavuk jambonlar üst üste ko­yulur ovallerde kol şeklinde durabilecek gibi çedar peynirinin üzerine yerleştirilir. Bir adet siyah zeytin ortadan kesildikten sonra çekir­deği çıkartılıp üçgen jambonların alt kısmına ayakkabı olacak şekilde yerleştirilir.

6-  Bir adet çubuk krakere kiraz domates ta­kılır.

7-  Kaşarpeyniri madeni büyük para şeklinde kesilir ve ufak küp kesilmiş siyah zeytin parça­ları kaşar peynirinin üzerine koyularak gözler oluşturulur. Gözlerin alt kısmına haşlanmış mı­sır tanesi koyularak burnu yapılır ve çok ince kibrit çöpü şeklindeki havuç ağız olarak üze­rine yerleştirilir. Hazırlanan kafa vücudun üst kısmına yerleştirilip çubuk krakere takılı kiraz domates sol kola tutturulur.

8-   Rendelenen havuç kafanın üst kısmına dağıtılarak saçları hazırlanır.

 

MALZEMELER

1 dilim tost ekmeği 1 tatlı kaşığı krem

peynir 1 adet kıvırcık

yaprağı

1 dilim çedar peyniri 1 dilim tavuk jambon

1  adet çubuk kraker 1 adet kiraz domates

1/4 dilim kaşar peyniri

2 adet siyah zeytin 1 acjet haşlanmış

mısır tanesi % adet havuç

Bu tariflerede bir bakın!

Yaşam ve İnsanlar