Kadir Gecesi Nedir, Ne Zaman? Duaları, Önemi

tarafından
70
Kadir Gecesi Nedir, Ne Zaman? Duaları, Önemi

Kadir Gecesi: Bin Aydan Hayırlı Mübarek Gün

Ramazan ayının son 10 günü içinde yer aldığı; ancak kesin olarak hangi tarihe tekabül ettiğinin bilinmediği Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Böylesi mübarek bir geceyi manevi duygularla yaşamak, gecenin anlamını ve maneviyatını doğru anlamak için bu içeriğimizden destek alabilirsiniz.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ramazanın 27. gecesi olarak açıklanan Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma günüdür. Kadir Gecesi için özel bir ibadet gerçekleştirmek isteyen okurlarımız için dualardan, anlam ve öneminden, hadis ve ayetlerden oluşan faydalı bir yazı hazırladık, iyi okumalar dileriz…

kadir gecesi nedir

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde eda edilen mübarek bir gündür. Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklı bilgiye göre Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi’dir. İbadetle, farkındalıkla ve duayla geçen bu gece, Müslümanlar için oldukça hayırlıdır.

Hz. Muhammed’e Kuran’ın bu gecede indirilmesinden dolayı, Kadir Gecesi diğer günlerden farklı anlam taşır ve İslam dini içinde ibadetlerle eda edilir. Kuran’ı Kerim’in indirildiği mübarek bir gecedir.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Kadir Gecesi’nin kesin ve net bir tarihi bulunmamaktadır. Ancak hadisler incelendiğinde, Kadir Gecesi’nin ramazan ayı içinde olduğu ve Kadir Gecesi’nin tek günlerde aranması gerektiği bildirilir.

Hz. Muhammed, Müslümanlara Kadir Gecesi’ni ramazanın son 10 veya 7 günündeki tek günlerde aramayı tavsiye etmiştir. Özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde verdiği bu tavsiyeye göre, Ramazan’ın 27. günü Kadir Gecesi olarak eda edilir. Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecektir.

Kadir Gecesi’nin tam ve kesin belirlenemeyişindeki neden İslam alimlerine soru olarak yöneltilmiş hususlardan biridir. Ramazanın son 10 günlük dilimi diğer zamanlara nazaran daha sık ibadet edilmesi vurgulandığından Kadir Gecesi için tek bir gün ve kesin tarih bildirilmesi durumunda 1 gün ile yetinilebilirdi. Bu nedenle Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin belirtilmemesindeki hikmet son 10 günü layığınca ihya etmekten geçer.

Din İşleri Yüksek Kurulu

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

kadir gecesi ne zaman

Kadir Gecesi’nin Anlamı ve Önemi

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir Suresi 1. Ayet)

Kadir Gecesi, Kuran’ı Kerim’in indirildiği mübarek bir gece olduğundan Müslümanlar için önem taşır. Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlanmıştır. Allah, Kur’an-ı Kerim’de Kur’an’ı Kadir Gecesi indirdiğini bildirmiştir.

Alak Suresi

Arapça Okunuşu:

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-2﴿ Ikra’ bismi rabbikellezî halak (halaka). Halakal insâne min alak (alakın).

﴾3-5﴿ Ikra’ ve rabbukel ekrem (ekremu). Ellezî alleme bil kalem(kalemi). Allemel insâne mâ lem ya’lem.

Türkçe Anlamı:

﴾1﴿ Yaratan rabbinin adıyla oku!

﴾2﴿ O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.

﴾3-5﴿ Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir.

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

Miladi 610 yılında Hz. Muhammed 40 yaşında iken Cebrail aracılığıyla ilk vahiy Nur Dağı’ndaki Hira Mağarasında indirilmiştir. Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti ilk indirilen ayettir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Kadir Gecesi, İslam dininin güzelliği ve aydınlığını Müslümanlar’a aktaran mübarek bir gecedir. İnsanlar arasında kardeşlik, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusu pekişmiştir. Kadir Gecesi’nde Kuran’ı Kerim’in indirilmesi, tüm Müslümanlar için yepyeni bir dönemi başlatmıştır.

kadir gecesi ne zaman

Kadir Gecesi Kandil Midir?

Kadir Gecesi, kandil gecesi değildir. Kandil günleri arasında Regaib, Miraç, Mevlid ve Berat geceleri yer alır. Kadir Gecesi, ramazan ayının kalbidir; ibadet ve tövbelerin, hayır işlerinin diğer dönemlere nazaran artması gereken mühim bir zaman dilimidir. Öyle ki Kur’an’da bin aydan daha hayırlı bir gece olduğuna vurgu yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de de (Kadir Suresi) direkt ve net olarak sözü geçmektedir.

kadir gecesi nedir

Kadir Gecesi’nde Ne Oldu?

Kadir Gecesi Kuran’ın indirildiği mübarek bir gecedir. Allah tarafından görevlendirilmiş Cebrail isimli vahiy meleğinin, 610 yılında, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda 40 yaşındaki Hz. Muhammed’e gelerek, Kuran ayetlerini indirmeye başladığı bir gecedir. Kadir Gecesi’nde yaşanan bu olay, Hz. Peygamber ile Cebrail meleğinin karşılaşması ile başlamıştır.

kadir gecesi ne oldu

Kadir Gecesi’nin Faziletleri ve Sevabı

İslam Dini’nin kutsal kitabı Kuran’ın indirildiği mübarek gece olan Kadir Gecesi, faziletli bir gecedir. Kuran’da yer alan Kadir Suresi ile, Kadir Gecesi’nin faziletlerine değinilmiştir. Peygambere ve müminlere ışık tutan, sevap kazanılan bir gecedir. Bu mübarek gece ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, kat kat sevap kazanıp günahlarından arınır.

Kadir Gecesi, Allah’a inanan insanlar için tan yeri ağarıncaya kadar huzur, selamet, bereket ve lütufları ihsan eder.

kadir gecesi

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Müslümanlar için Kadir Gecesi, ibadetleri yoğun şekilde yapma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Çünkü edilen dualar kabul olur, gönülden geçen iyi niyetler gerçekleşir. Bu önemli kutsal ve mübarek gecede yapılacak ibadetlere değinelim:

 • Kaza ve nafile namazları kılınır.
 • Allah ve Hz. Muhammed için dualar okunur.
 • Kuran-ı Kerim okunur, okuyanlar dinlenir, dualar edilir.
 • Her fırsatta salat-u selam getirilir.
 • Gelecek için daha çok ibadet yapılır.
 • Tefekkür edilir, günahlar için af istenir.
 • Kırgınlıklar giderilir, kalpler onarılır.
 • Zikir çekilir, dua edilir.
 • İhtiyaç sahiplerine gerekli maddi ve manevi yardım edilir.
 • Kalabalık sofralarda, birlik beraberlik içinde ikramlar yapılır.
 • Vefat edenlerin kabri ziyaret edilir, onlar için dualar okunur.
 • Kandil simidi yapılır ve çevreye dağıtılır.
 • Kurs, dernek, cami, okul gibi kalabalık yerlerde Allah ve Peygamber hürmeti için yemek, simit, lokma verilir.
kadir gecesi duaları

Kadir Gecesi Okunan Dualar

Kadir Gecesi’nde ibadet ve dua ederken bu sureleri okuyabilirsiniz:

 • Yasin
 • Tebareke
 • Amme
 • Kadir Suresi
 • İnşirah Suresi

Kadir Gecesi’nde Fatiha ve Nas gibi Kuran’da geçen tüm duaların okunması sevaptır. Bununla beraber şu dualar da ibadetlere eklenir:

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

“Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?”

Hz. Muhammed (sav) buyurdu:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni”

(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Kadir Suresi

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr”

Türkçe Anlamı:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿

Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿”

kadir gecesi duaları

Kadir Gecesi Hakkındaki Hadis ve Ayetler

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)

“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

kadir gecesi okunacak dualar

Kadir Gecesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kuran’da Kadir Gecesi Geçiyor mu?

Kadir Gecesi, Kuran’da açık şekilde bahsedilmektedir. Kadir Gecesi’ne dair birçok ayet vardır. Özellikle de Kur’an’ın 97. suresi olan 5 ayetlik Kadir Suresi’nde Kadir Gecesi’nin maneviyatı ve önemi hatırlatılır. Surede Kur’an’ın indirildiği gece anlatıldığı için, adı Kadir Suresi olmuştur.

Hz. Muhammed Kadir Gecesi Ne Yapardı?

Hz. Muhammed, Kadir Gecesi’nde çevresine müminleri toplar, ibadetle dolu bir gün geçirirdi. Bu özel ve mübarek gecede, Kuran’ın fazileti ve Allah’ın hikmeti üzerine konuşurdu. Dünyevi işlerden uzaklaşır, kendini duaya ve ibadetlere verirdi. Müslümanlar için mübarek olan bu gecede, namazın camide cemaatle kılınmasını sağlardı. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda, Hazreti Ayşe’nin aktardığına göre, Hz. Muhammed’in Kadir Gecesi’nde okuduğu bir dua vardı:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.”

Anlamı: “Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle!”

Hz. Muhammed, Ramazan ayının son 10 gününü daha çok ibadet yaparak geçirmekteydi. Ailesini ve çevresini de bu 10 gün içinde daha çok ibadet yapması için uyarır, ibadetleri hatırlatırdı.

Kadir Gecesi’nde Gökyüzü Nasıl Olurdu?

Rivayetlere göre, mübarek Kadir Gecesi’nde gökyüzü, hiç olmadığı kadar güzel görünürdü.

Hz. Muhammed Peygamberimiz (s.a.v.), Kadir Gecesi’nin bazı alâmetlerini bildirmiştir:

“O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar.”

kadir gecesi önemi

Berat Kandili Nedir, Ne Zaman? Anlamı ve Önemi

Kandil Ne Zaman? 2024 Kandil Günleri ve Tarihleri

Miraç Kandili Nedir? Ne Zaman, Ne Yapılır? Önemi

Mevlid Kandili Nedir? Ne Zaman? Oruç Tutulur Mu? Önemi

Kandil Duaları: Berat, Regaib, Mevlid, Miraç Geceleri Ne Okunur?

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.