Kurban Nasıl Kesilir? İslami Kurallara Uygun Kurban Kesimi

tarafından
19
Kurban Nasıl Kesilir? İslami Kurallara Uygun Kurban Kesimi

Kurban Kesimi Nasıl Olmalı? Diyanet Açıkladı

Allah için ibadet eden, kurban kesmeye niyetlenen ve kurban kesmesi farz olan Müslümanlar, Kurban Bayramı yaklaşırken İslami şartlara uygun olarak kurban nasıl kesilir, dini kurallar çerçevesinde kurban kesimi şartları nelerdir? Bu gibi soruları sıkça soruyor. Kurban Bayramı süresince veya adaklık, akika kurbanı gibi özel kurban durumunda, kurban nasıl kesilir Diyanet İşleri bu konuda ne gibi açıklamalarda bulunuyor hep birlikte inceliyor olacağız.

Kurban kesimi teknikleri ve kurban derisi yüzmenin püf noktalarının yer aldığı bu yazımız sayesinde kurban kesimi 2024 bayramında daha kolay geçecek. Parmağınızda bir çizik bile olmamasını temenni eder, kurbanlık hayvanların evinize bereket ve birlik getirmesini dileriz.

kurban nasıl kesilir

Kurban Nasıl Kesilir?

Kurban kesmek, gerek Kurban Bayramı günlerinde gerekse adak kurbanı, şükür kurbanı gibi kurban kesme eylemlerinde kesinlikle din kurallarına uygun yerine getirilmelidir. İster yemeklik, etlik olsun ister kurbanlık olsun baştan sona tüm sürecin helal kesim şartlarına uygun sürdürülmesi gerekmektedir.

Kurban kesmek, bir ibadet olarak kişiyi Allah’a yakınlaştıran bir inançtır; ancak kurbanlık hayvanlara usule uygun olmayan müdahalelerde (acı çektirmek, canını bilerek yakmak, acemice davranmak) bulunulması dinimizce hoş karşılanmamaktadır. Eziyet etmeden, profesyonel bir hızda, can çektirmeden kurban kesimi yapılması mühimdir.

Kurban kesmek tecrübe ve bilgi gerektiren bir iştir; bu nedenle kurban kesimi hakkında gerekli püf noktaları ve kolaylaştırıcı bilgilere sahip olunması gerekir. Kasap gibi bu işin uzmanı kişiler tarafından yapılması lazım gelir.

 • Kurban kesilecek alan temizlenmeli ve derin bir çukur kazılmalıdır.
 • Kurbanlık hayvanın gözleri bir tülbentle kapatılabilir.
 • Kurban kesilecek alana kurbanlık hayvan eziyet edilmeden götürülmelidir.
 • Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kıbleye dönük olarak sol tarafa yatırılmalıdır.
 • Hayvanın ayakları sıkıca bağlanmalı ve hareket etmesine karşı önlem alınmalıdır.
 • Kurban kesime hazır olduğunda 3 defa bayram tekbiri okunmalıdır: “Bismillahi Allahu ekber” denilir.
 • Kurban kesmek için kurbanlık hayvanın 2 şah damarı, nefes ve yemek borusu kesilmelidir.
 • Kesim esnasında hayvanın omuriliğine zarar verilmemelidir, kesilmemelidir; dinimizce bu mekruhtur.
 • Hayvan öldüğünde başı vücudundan ayrılabilir; ancak bunun için hayvanın öldüğünden emin olunmalıdır.

Hemen hemen herkesin bir bilgisi olduğu; fakat bir sonuca ulaşamadığı kurban nasıl kesilir Diyanet tarafından yayımlanan kitapta en net haliyle açıklanmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre kurban keserken dikkat edilmesi gereken kurallar aynen aşağıdaki gibidir:

Din İşleri Yüksek Kurulu

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

Din İşleri Yüksek Kurulu 12.07.2017

Kurban Kesimine Hazırlık Aşaması

Kurban kesmek için belirli şartları yerine getirmek gerekir:

 • Kurban kesecek kişi Müslüman olmalıdır.
 • Ergin ve akıl sağlığı yerinde olmalıdır.
 • Kurban kesecek kişi abdest almalıdır. Kurban kesmek Allah’a yakın olmanın bir yolu olduğu için, Allah’ın huzurunda abdestli olmak gereklidir.
 • Kurban kesme işinde tecrübeli olmalıdır; hayvana acı çektirmek, eziyet etmek dinimizce uygun görülmez.
 • Kurban kesilirken veya herhangi bir niyetle kurban adanırken kurban tekbiri getirilmesi gereklidir.
 • Kesim alanı temizlenmelidir.
 • Kurbanın kesileceği alanda derin bir çukur kazılmalıdır.
 • Hayvan, eziyet edilmeden, tecrübeli kişiler tarafından kesilmelidir. Bu kişiler kasap veya işinin ehli insanlar olabilir.
 • Kurban kesen kişinin kıbleye dönerek kesmesi de sünnettir.
 • Her hayvan kesilirken yeniden besmele çekilmelidir.

Kurban Kesim Aşaması

Büyükbaş kurban nasıl kesilir ve küçükbaş kurban nasıl kesilir sorunuza tek cevabı vermek daha uygun olacaktır. Diğer kurbanlık hayvanların, kesim anını görmesi de uygun görülmez. Dinimizin kurallarına uygun olarak kurban kesimi şu şekilde yapılır:

Peki, kurban nasıl kesilir?

 • Kurbanlık hayvanın ayakları bağlanır. Bu durum onun kaçmasını önler.
 • Kurbanlığın gözleri bir tülbent ile bağlanırsa uygun olur.
 • Kesime hazır olunduğunda 3 defa bayram tekbiri okunmalıdır: “Bismillahi Allahu ekber” denilir ve hayvanın boğazı kesilir.
 • İslami kurallara göre kurbanlık hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki atardamardan en az birinin kesilmesi gerekir.
 • Omuriliğinin kesilmesi mekruhtur.
 • Hayvana acı çektirmemek, eziyet etmemek, süreci profesyonellikle çabucak halletmek gereklidir.

Kurban Kesimi Sonrası

 

Hangi Hayvanlar Kurbanlık Olur, Hangileri Olmaz?

Öncelikle kurbanlık hayvanın sağlıklı ve organlarının tam olması gereklidir. Doğuştan gelen bir boynuz eksikliği veya kulak yırtıklığı gibi rahatsızlığı olan hayvanlar kurbanlık kabul edilebilir. Fakat sonradan oluşan ve etin sağlığını etkileyecek hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmez.

Hangi Hayvan Kurbanlık Kabul Edilebilir?

 • Bir hayvanın kurbanlık olabilmesi için organlarının tam olması, hayvanın besili ve sağlıklı olması şarttır.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerekli korucuyu aşılarının yapılmış olması gerekir. Veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi bulunmalıdır.
 • Doğuştan boynuzsuz veya eksik boynuzlu, şaşı, topal veya bir kulağında delik ya da yırtık olması ile de kurbanlık sayılabilir.
 • Maliki ve Şafi mezhebine göre erkek hayvanların kurbanlık olarak seçilmesi uygun görülür.
 • Hanefi mezhebinde ise dişi hayvanların daha faziletli olduğu ifade edilir.
 • Koyun, keçi, sığır, manda ve deve İslami kurallara göre kurbanlık olabilir.

Hangi Hayvan Kurbanlık Kabul Edilmez?

 • Hayvanın zayıf, hasta, hareket edemez halde, bitkin, sağlıksız olması,
 • Sonradan boynuzunu kaybetmesi, sonradan topallaması veya vücudunda bir aksaklık meydana gelmesi, kör olması, dişlerinin bir kısmı veya tamamı düşük olması ve böylelikle yem yiyememesi, uyuz olması, memelerindeki eksiklik, dili veya kuyruğundaki problemler kurbanlık olmasına engeldir.
 • Dinen gebe, dişi ve damızlık değeri yüksek hayvanların kesilmesi uygun görülmez. Bunun nedeni ise cinsin soy devamını korumaktır.
 • Deve, sığır, manda, koyun ve keçi dışındaki hayvanlar kurbanlık olarak kabul edilmemektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasına göre kurban edilecek hayvanın özellikleri aynen aşağıdaki gibidir:

Din İşleri Yüksek Kurulu

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6).

Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

Din İşleri Yüksek Kurulu 12.07.2017

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

Kurbanlıkların yaşı da önemli bir konudur. Kameri yıl hesabına göre hesap yapıldığında:

 • Devede 5
 • Sığır ve mandada 2
 • Koyun ve keçide 1
 • 6 ayını dolduran gösterişli koyun ve keçiler kurban edilebilir.

Ayrıca verilen fetvalarda “Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuz ve deli olmasında, doğuştan boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzunun azı kırık bulunmasında, kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olmasında, kulaklarının uçlarından kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerinin azı düşmüş olmasında, cinsel organı bulunmamasında, vurulmuş olarak bulunmasında bir sakınca yoktur; bu hayvanlar kurban edilebilirler.” ifadesi yer almaktadır.

Kaynak: www.resmigazete.gov.tr / Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan 2016 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

kurban nasıl kesilir

Kurban Kesim Zamanı Nedir?

İslami inanca göre kurbanlık hayvanın belirli bir zaman diliminde kesilmesi uygun görülür. Kurban Bayramı süresince kurban kesme günleri adı verilen eyyam-ı nahr, Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günleridir. Bu günlerde, kurban kesimi bayram namazının sonrasında başlamalıdır. Kurban Bayramı ilk 3 günü kurban kesmek için uygun görülür. Bayram namazı dönüşünde kurban kesimleri yapılabilir.

Hanefi mezhebine mensup kişiler Kurban Bayramı ilk 3 günü akşam vaktine kadar; Şafi mezhebine mensup kişiler Kurban Bayramı 4. gününün gün batımına kadar kurban kesebilirler.

Kurban Kesimi Ne Zaman Biter? Kaç Gün Sürer?

Kurban kesimi, Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonraki 3 gün içinde yapılmalıdır. Arife günü ve bayramın 4. günü kurban kesilmez. Bu süre, mezhepler arasında değişmektedir. Bayram namazının kılındığı yerlerde, namaz kılındıktan sonra kurbanlar kesilmek için hazırlanır.

Hanefi mezhebine göre en son kesim süresi bayramın 3. günüdür. Şafi mezhebinde ise 4. güne kadar kesmek için süre ayrılmıştır.

kurban nasıl kesilir

Kurban Nerede Kesilir?

Kurbanın en çok sevap gördüğü yer Hac kutsal topraklarıdır. Hacılar kurbanlarını Mina Bölgesi’nde kesebilir. Kurban istenilen temiz her yerde kesilebilir. Keserken çevreye zarar vermeden, kirletmeden kesim işlemini bitirmek gereklidir. İşkembe gibi iç organlarını da kesim sonrasında etrafa bırakılmamalıdır.

Temiz başlayan kurban kesimi, temiz şekilde bitirilmelidir. Bu nedenle açık ortamlarda veya kesim için uygun olan kapalı ortamlarda kurban kesilebilir. Eğer kendi eviniz ve bahçeniz varsa, çevreye zarar vermeyecek şekilde kurbanı kendi bahçenizde güvenli ortamda kesebilirsiniz.

Kesim sırasında, kendinize ve çevrenizdeki insanlara zarar vermeyecek ortam hazırlamalısınız. Alanın geniş ve açık havada olması önerilir. Garaj, bahçe, avlu gibi ortamlarda kurban kesilmesi önerilmektedir. Kurban kesmek bir hayli uzun süren bir eylem olduğu için; mümkün olduğunca havadar ortamları tercih etmelisiniz. Kurban keserken olabildiğince sakin ve temkinli olmanız önerilmektedir.

İlginizi çekebilir: Kurban Bayramı Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı? Anlamı, Önemi

kurbanlık nasıl kesilir

Kurban Kesecek Kişi Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kurban kesecek kişi öncelikle kurban kesimi için uygun giyinmelidir.
 • İslama göre kurban nasıl kesilir denince tabii ki Allah’ın adını anmak çok büyük önem taşır.
 • Kesim için hazırlanan hayvanı keserken “Bismillahi Allahü ekber” denilmelidir. Hemen sonrasında kurban kesilmelidir.
 • Kurban boğazı nasıl kesilir sorusuna dair kesim için dini çerçeveye dikkat edilmelidir.
 • Hızlı ve iyi şekilde kurban kesilmesi için kurban bıçağı bilenmiş olmalıdır.
 • Çevre temizliği için gerekli önlemler alınırsa daha iyi koşullarda kurban kesilmiş olur.
 • Ayrıca kurban kesen kişinin abdestli olması gereklidir.
 • Kurban kesildikten sonra şükür amaçlı namaz kılabilir.
 • Kurban kesecek kişinin bayramın ilk günü oruçlu gibi bir şey yememesi belirtilir. O gün yiyeceği ilk lokma kurban etinden olursa büyük sevap işlemiş olur.
 • İhtiyaç sahiplerine ve kurban kesemeyenlere pay dağıtımı için temiz et poşetlerini hazırlaması da işini kolaylaştıracaktır.
 • Kurban kesilen ortamın, daha sonrasında temiz bırakılması herkes için iyi olacaktır. Kan ve et parçalarını gören ufak yaştaki çocukların etkilenmemesi için ortamdan uzak tutulması önerilir.
 • Bıçakları kullanırken de dikkatli olmanız önerilir. Kurban telaşında gün sonunda kendinizi hastanede görmemek için sakin ve dikkatli çalışmanız, sağlığınıza yarar olacaktır.
 • Kurbanı kişi kendisi kesebildiği gibi vekalet vererek de kestirebilir.
kurbanlık nasıl kesilir

Kurban Duası: Kurban Keserken Okunacak Dua ve Anlamı

Kurban nasıl kesilir duası nedir soruları genelde arka arkaya gelir çünkü dinen ibadetlerde niyetler ve dualar çok önemlidir. Kurban keserken teşrik tekbiri okunması makbuldür.

Teşrik Tekbiri Arapça Okunuşu:

“Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahilhamd.”

Teşrik Tekbiri Türkçe Anlamı:

“Allah (her şeyden) en büyüktür (en yüce ve saygıya en çok layık olandır), Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Bütün övgüler Allah’a mahsustur.”

“Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’am Suresi, 6/79)

“De ki: “Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.” (En’am Suresi, 6/162-163)

“Allah’ım ben senden geldim ve sana döneceğim, Muhammed ve ümmetinden bunu kabul et.” (İbn Mâce, Edahi, 2)

İlginizi çekebilir: Kurban Kesme Duası Nasıl Yapılır? Ayeti, Türkçesi

Kurban Derisi Nasıl Yüzülür?

 • Öncelikle derinin dış yüzünün etlerle teması engellenmelidir.
 • Yüzme işlemine önce ayaklardan, sonra gövdeden ve en son baş kısmından devam edilir.
 • Küçükbaş hayvanların derisi yüzülürken bilek tarafından küçük bir delik açılır. Bu delikten bir hortum sokulması ile deri yüzme işlemi daha kolay hale gelebilir. Hortum ile derinin altına hava verilir. Hava verilen deriyi küçük yırtıklar ile yüzebilirsiniz.
 • Aynı işlem büyükbaş hayvanlar için de uygulanabilir. Adım adım ilerleyerek deri yüzme bıçakları ile et ve deriyi birbirinden ayırabilirsiniz.
 • Kurban derisini yüzmenin bir kolay yolu da hayvanın bacaklarından bir yere asılmasıdır. Bir çengele geçirilen bacaklardan aşağıya doğru ufak darbeler ile deriyi kolayca çıkarabilirsiniz.

Kurban derisinin bir hayır kurumuna bağışlanması makbuldür. Bir yoksula da bağışlanabilir. Eğer bir hayır kurumuna bağışlanıyorsa, bedelinin bir yoksula verilmesi büyük sevap kazandırır. Çünkü kurban derisinin satılması caiz değildir. Satıldığı durumda bedel sadaka olarak verilmelidir.

İlginizi çekebilir: Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Vakıf Bağış Ücretleri

kurban derisi nasıl yüzülür

Kurban Kesmek Farz mı Vacip mi? Kime Düşer?

Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? Nasıl Kılınır?

Kurban Bayramı Mesajları, En Güzel Hayırlı Dilekler

Kurban Bayramı Hakkında En Çok Merak Edilen 20 Bilgi

Akika Kurbanı Nedir? Yenir Mi, Şartları, Kimler Yiyemez?

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.