Kurban Vekâleti Nasıl Verilir, Alınır, Ücreti Ne Kadar? Diyanet

tarafından
16
Kurban Vekâleti Nasıl Verilir, Alınır, Ücreti Ne Kadar? Diyanet

Kurban Vekâleti Verirken ve Alırken Ne Söylenmeli?

Kurban vekaleti ne demek bu konuda kısaca bilgi verelim. Dinimizde hac, kurban, zekat gibi mal ile yapılabilen; yani maddi karşılığı olan ibadetlerin şahsın bizzat kendisi tarafından değil vekaleten bir başkasına yaptırması caiz görülmektedir. Durum böyle olunca gerek yurt içinden gerek yurt dışından İslam dinine mensup inanan kişiler kurban vekaleti nasıl verilir Diyanet bu konuda ne talimat veriyor, merak ediyor.

Diyanet kurban vekaleti konusunda gereklilikleri sıralarken kurban kesimi yerine yardım dağıtılması konusunu da şöyle aydınlatmaktadır: “Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmaz.”

Vekalet vermek isteyen kişi: “Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim” demelidir.

İşte, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki güncel açıklamaları…

kurban vekaleti

Kurban Vekâleti Nasıl Verilir? Diyanet Açıklamaları

Kurban Bayramı ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de kurban vekâleti verme ve alma uygulamasıdır. Kurban kesmek isteyen kişi bunu tamamen tek başına yapabilir. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü kurbanı tek başına kesmek istemeyenler veya kesemeyenler olabiliyor. Mesela yurt dışında yaşayanlar, çeşitli nedenlerle kurban satış ve kesim noktalarına ulaşım sağlayamayacak durumda olanlar bir yakınına vekâlet vererek kurban kesmeyi tercih edebiliyor.

Vekalet kurban bağışı caiz midir sorusunun cevabı, evet caizdir. Kurban, hac ve zekat gibi ibadetler, mal ile yapılan ibadetlerdir. Bilindiği üzere mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet vermek caizdir. Kurban vekâleti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklığı kavuşturulmuştur. Buna göre kurban vekâlet verme yazılı veya sözlü olabilmektedir.

Sözlü olarak vekâlet verilirken vekil tayin edilen kişiye:

“Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim” demelidir. Bu sözlerin ardından vekil tayin eden kişi kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başka kişi ya da kuruma devredebilir. Bu duruma umumi vekâlet denilmektedir.”

Yazılı vekâlette ise vekâlet veren kişi adına bir belge düzenlenir. Bu belgeye vekâlet belgesi denilmektedir. Belgede isim belirtilerek belli bir kişi ya da kuruma kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine dair bilgiler yer alır.

Uzaktan kurban vekaleti nasıl verilir diye düşünenleri aydınlatalım. Vekâlet yüz yüze verilebileceği gibi verirken telefon, faks veya internet vb. iletişim araçları vasıtasıyla da verilebilir. Telefonda kurban vekaleti nasıl verilir derseniz, yüz yüze verilen vekalette söylenen cümlelerin kullanılması uygundur.

Vekâlet bireye ya da kuruma verilebilir. Burada önemli olan husus vekâleti alan kişi ya da kurumun aldığı vekâleti tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesidir.

Din İşleri Yüksek Kurulu kurban vekaleti hakkında açıklaması aynen şu şekildedir:

Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları

Din İşleri Yüksek Kurulu 23.11.2022 – No: 76

Konusu: Vekâletle kurban organizasyonlarında uyulması gereken esas ve şartlar nelerdir?

Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi genellikle iki şekilde uygulanmaktadır:

Birincisi: Kurban kesmek isteyen kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için umumi vekâlet vermesi, söz konusu kuruluşun da müvekkili adına taahhüt ettiği bu hayvanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

İkincisi: İlgili kuruluşun, kurban kesmek isteyen kimselere belirli bir bedel karşılığında kurbanlık hayvanı ya da hisseleri satması ve kesim günü geldiğinde de müşteriden vekâlet alarak onun adına kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu uygulamada, önce satım akdi yapılmakta, daha sonra da kesim için vekâlet alınmaktadır. Elde edilen etler de, bazen kurbanı kestirene bazen de onun rızasıyla yoksullara ve hayır kurumlarına verilmektedir. Her iki durumda da şartlara riayet edildiği takdirde yapılan bu uygulamalar dinen caizdir.

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

kurban vekaleti nasıl verilir

Kurban Vekaleti Nasıl Alınır?

Kurban vekâletinin nasıl verildiğini tüm detayları ile aktardıktan sonra gelelim kurban vekâletinin nasıl alındığı konusuna. Vekil tayin edilip başkası adına kurban kesecek olan kişinin hem kendi kurbanı hem de vekâletini aldığı kişinin kurbanı için niyet etmesi gerekir.

Kurban vekaleti almak çok kısa niyet sözleri ile yapılabilir. Karşılıklı anlaşma şeklinde vekalet cümleleri kurulur.

Kurban kesme vekâleti alırken, vekâlet veren kişinin “Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık.” vekâleti alan kişinin ise buna karşılık “Kabul ettim.” demesi yeterlidir.

Kurban kesmeyi bilmeyen kişilerin de kurbanı başkasına kestirirken vekâlet vermesi şarttır. Bunun için kurbanı kesecek olan kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” demesi yeterlidir.

Eğer kurbanı başkası satın alacaksa yine vekâlet vermek gerekir. Bunun için kurbanı aldırtacak olan kişi vekil tayin edeceği kişiye “Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim.” demelidir. Eğer kurbanla ilgili tüm süreçler için vekâlet verilecekse yine bu sözler söylenmelidir. Kurban vekâleti verirken sözlü ve yazılı beyanın yanı sıra kalben de niyet edilmelidir.

kurban vekaleti nasıl alınır

Kurban Vekalet Ücreti 2024

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Kurban Vekaleti Ne Zaman Verilir?

Peki kurban vekâleti ne zaman verilir? Kurban vekâleti vermek için özel ve önceden belirlenmiş bir zaman dilimi yoktur. Kurban kesilmeden önce vekâlet verilmelidir; kurban kesildikten sonra verilen vekâletin bir anlamı ve geçerliliği olmaz.

Kesimhanede, kurbanı kesecek kişiye vekâlet verecekseniz; sıra size geldiğinde, yani o anda vekâlet verebilirsiniz. Siz “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” dedikten hemen sonra vekil tayin ettiğiniz kişi kurbanı kesebilir.

İlginizi çekebilir: Adak Kurbanı Nedir? Kimler Yiyemez? Bağışı, Şartları

Dinimizde Kaç Çeşit Kurbanlık Vardır?

Güncel Kurbanlık ve Hisse Fiyatları Listesi

Kurban Bağışı Kabul Eden Güvenilir 9 Vakıf

Kurban Kesmek Farz mı Vacip mi? Kime Düşer?

Kurban Eti Nasıl Dağıtılır? Kimlere Verilir, Verilmez?

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.