Miraç Kandili Nedir? Ne Zaman, Ne Yapılır? Önemi

tarafından
66
Miraç Kandili Nedir? Ne Zaman, Ne Yapılır? Önemi

Miraç Kandili: Recep Ayı’nın 27. Gecesi, Yükseliş!

İbadet etmek ve bu özel günün ne anlama geldiğini bilmek isteyenler, Miraç Kandili nedir, Miraç Kandili’nde ne yapılır? sorusuna en doğru yanıtı arar. 2024 yılında 6 Şubat Salı gününe denk gelen Miraç Kandili’ne dair merak edilenleri, bu içeriğimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Şimdi dilerseniz, 2024 yılında Miraç Kandili’nde ibadet etmek ve bu mübarek günün faziletlerini öğrenmek için, tüm detaylarına önemli kaynaklarından eriştiğimiz bilgilere geçelim…

miraç kandili nedir

Miraç Kandili Nedir?

İslam dininde Mi’raç, Hz. Peygamber’in göğe yükselip Allah ve öte alemleri görüp geri döndüğü günün anlamını taşımaktadır. Miraç, kelime anlamı bakımından göğe yükselme, göğe çıkmayı ifade eder.

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder.

Mi‘rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3).

“Merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ʿarc” md.).

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Hicri Takvime göre Recep Ayı’nın 27.gecesine denk gelen Miraç Kandili, Miraç Gecesi olarak da bilinir. Rivayetlere göre, İsra ve Miraç mucizesi adıyla da anılır.

Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir.

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

miraç kandili nedir

2024 Miraç Kandili Ne Zaman?

Müslümanlar için mübarek ve kutsal sayılan Mi’raç olayı, kameri takvime göre, Recep ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece meydana gelmiştir. Miraç Kandili, her sene Recep Ayı’nın 27. gecesinde anılır.

2024 yılı içinde Miraç Kandili, 6 Şubat Salı gününe denk gelmektedir. Miraç Kandili için yapmak istediğiniz ibadetleri ve dini görevleri, 6 Şubat 2024 tarihinde, gündüz ve gece vakitlerinde gerçekleştirebilirsiniz.

miraç kandilinde ne yapılır

Miraç Kandili’nin Dinimizde Anlamı ve Önemi

Miraç Kandili, son peygamber Hz. Muhammed’in (sav) Allah huzuruna yükselişini ifade eder. Miraç, göğe yükselme anlamını taşıdığından, Miraç Kandili de Hz. Muhammed’in (sav) Allah huzuruna yükseldiğini hatırlatır.

Peki, Miraç Kandili’nde ne oldu?

(Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1).

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Hazreti Muhammed’in, Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya (isra), oradan da semaya, yani yüce alemlere yükselmesi (mi’raç) gerçekleşmiştir. Böylece ilahi huzura, yani Allah’a yükseldiği ifade edilir. Bu mübarek ve kutsal an, Miraç Kandili olarak ifade edilir.

Miraç gecesinde, Müslümanlar için müjdeler verilmiştir. Hz. Muhammed (sav), Allah’ın huzuruna ulaştığında:

 • Müslümanlar için önce 5 vakit namaz farz kılınmıştır.
 • Verilen diğer müjdeler ise, Bakara Suresi’nde bulunan son 2 ayeti indirilmiştir.
 • Müslümanlara cennetin müjdelenmesidir.
 • Cennetin müjdelenmesinde, Allah’a şirk koşmamak da şart buyrulmuştur.

Miraç Gecesi’nde yüce Allah, Hazreti Muhammed’e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı vahyetmiştir. Bununla birlikte, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan 12 emir de vahyetmiştir.

miraç kandili

Miraç Kandili’nde Ne Yapılır?

Müslümanlar için çok önemli ve faziletli bir gün olan Miraç Kandili, ibadetle geçen bir gündür. Bu mübarek günde, Allah’ın rızasını kazanmak için çeşitli ibadetler yapılır.

Kandil gecesinde ve gününde, Müslümanların yaptığı ibadetler şu şekilde sıralanabilir:

 • 12 rekatlık olan ve 2 rekatta 1 selam verilerek kılınan Miraç Gecesi namazı kılınır.
 • Ailece ya da tek başına Kur’an’ı Kerim okunur veya kalabalık içinde okuyanlar dinlenir.
 • Dileyenler tesbih namazı kılar.
 • Miraç Gecesi’nde Müslümanlar, tevbe ve istiğfar eder.
 • Kişiler, daha önce idrak edilemeyen namazların kazasını kılar.
 • Salavatı Şerifeler okunduğu gibi salat u selam da getirilir.
 • Miraç Kandili için nafile oruç tutulur.
 • Her fırsatta tesbih çekilir ve Miraç Gecesi için dualar edilir.
 • Tek başına ibadet yapmak istemeyenler, camiye giderek Miraç Kandili için kandil namazını cemaat ile beraber kılar.
miraç kandili

Miraç Kandili’nin Müslümanlar İçin Faziletleri

Miraç Kandili’nin faziletleri:

 • Amenerrasulü ayetleri inmiştir.
 • Namaz, 5 vakit farz kılınmıştır.
 • Bakara Suresi’nde bulunan son 2 ayet indirilmiştir.
 • Allah’a şirk koşmayan Müslümanlar için cennet müjdelenmiştir.
miraç kandili nedir

Miraç Gecesinde Hangi Ayet İnmiştir, Anlamı Nedir?

Miraç Kandili’nin faziletleri arasında, Amenerrasulü olarak bilinen ve Bakara Suresi’nde yer alan ayetin inmesi vardır. Bu kutsal gecede, Amenerrasulü suresinin 285. ve 286.ayetlerinin indiği ifade edilir.

Amenerrasulü Arapçası

“Amenerrasulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi velmuminün. Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi. Lâ müferrikü beyne ehadin min resulihi. Ve kalü seminâ ve atinas gufraneke Rabbena ve ileykelmasîr. La yükellifuallahu nefsen illa vusaha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tuahizna in nesina, ev ahtana rabbena vela tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena vela tuhammilna mâ lâ tâkate lenâ bih. Vafu anna, vağfir lena verhamna ente mevlana fensurna alelkavmilkafirin.”

Amenerrasulü Türkçesi

“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!”

miraç kandili ne zaman

Miraç Olayı Kuran’da Geçiyor mu?

İsra ve Necm surelerinde yaşanılan bu kutsal olay, ayetlerle ifade edilmektedir. Bu nedenle, Miraç Gecesi’nin Kuran’da geçtiğinden söz etmek mümkündür.

İsra Suresi

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (el-İsrâ, 1)”

 

Necm Suresi

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. (1-2)
O, nefis arzusu ile konuşmaz. (3)
(Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (4)
(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. (5-7)
Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. (8)
(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. (9)
Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. (10)
Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. (11)
(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? (12)
Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. (13)
Sidretü’l Müntehâ’nın yanında. (14)
Me’va cenneti onun (Sidre’nin) yanındadır. (15)
O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. (16
Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. (17)
Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. (18)

miraç kandili

Miraç Kandili Dua Metni

Miraç Kandili için okuyabileceğiniz dua metni diyanet.gov.tr adresinden, siz değerli okurlarımıza en doğru bilgileri iletebilmek adına aynen alıntılanmıştır.

Kaynak: webdosyasp.diyanet.gov.tr

Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur’an-ı Kerim ile hidayeti ve iyiliğin
yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

Hz. Âdem’den beri hakkın, hakikatin ve iyiliğin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa âlemlere rahmet
olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa önder ve rehber kılınan Hâtemü’l-enbiya, Burhanü’l-asfiya, Habib-i Huda, Şefîi rûz-i cezâ Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimize, O’nun ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.

Ya Rabbi! Mübarek üç ayları ve içerisinde bahşettiğin Miraç Gecesini hakkımızda bereketli eyle! Sağlık,
afiyet ve huzur içinde Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eyle.

Ya Rabbi! Miraç gecesini zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile
eyle!

Ya Rabbi! Katından müjde olarak sunduğun namaz davetine yürekten icabet edip huzurunda kıyama durmayı, miracın bereketiyle secdeye varmayı cümlemize nasip eyle!

Ya Rabbi! Miracın bizlere hatırlattığı en büyük değerlerden Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı bir emanet
olarak görmeyi, bu mübarek mekânları daha önceden olduğu gibi huzurlu ve emniyetli bir yurt kılmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! İnsanlığın ortak vicdanı, İsra’nın son, Mirac’ın ilk durağı olan kutlu belde Kudüs’e, kurulduğu
günden beri bir İslam mabedi olan Mescid-i Aksa’ya duyduğumuz özlem ve heyecanımızı daim eyle. Ümmetin birlik şuuruna ve dayanışmasına vesile eyle!

Ya Rabbi! Kudüs’ün güvenliği, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için aşkla şevkle mücadele edebilecek ruhu
bütün gençlerimize ve Ümmet-i Muhammed’e ihsan eyle! Her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durabilmeyi, dertleriyle
dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! 81 ilde 81 Bin Genç ile Kudüs İçin Duadayız! Âlem-i İslam’ın ve bütün insanlığın ümidi aziz
gençlerimize, yeryüzünü adalet, barış ve merhametle doldurmayı nasip eyle!

Ya Rabbi! En ağır imtihandan geçse de Sana iman ve sadakatten vazgeçmeyen mabeddeki Hz. Meryem
gibi, nefsine mağlup olanların arzu ve istekleri karşısında, “Ben Allah’a sığınırım” diyerek edep ve iffetine
sahip çıkan Hz. Yusuf gibi olmayı gençlerimize nasip eyle!

Ya Rabbi! Canını, Senin yoluna tereddütsüz kurban edecek kadar teslimiyet sahibi Hz. İsmail gibi,
gözünü kıskançlık bürüyüp nefretine yenik düşen kardeşi karşısında Hâbil gibi olmayı gençlerimize ve
cümlemize nasip eyle!

Ya Rabbi! Bizleri, asaleti, iffeti, sadakati ve hak uğruna fedakârlığı kuşananlardan eyle!

Ya Rabbi! Bizleri, özü sözü bir olanlardan, adalete bağlı kalanlardan, edep ve hayâ üzere yaşayanlardan,
ilim ve cesaret sahibi kimselerden eyle!

Ya Rabbi! Bizlere hakkı tutup kaldırmayı, hak yolunda inançla, azimle ve sabırla yürümeyi nasip eyle!

Sana iman etmenin huzurunu, kul olmanın onurunu tattır bize Ya Rabbi!
Ümmet olma şuurunu yeniden hissettir bize Ya Rabbi!
Bizi, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuştur Ya Rabbi!
Bizi, dinine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şeref bilenlerden eyle Ya Rabbi!
Bizi, evlatlarımızı ve neslimizi sâlihler zümresine ilhâk eyle Ya Rabbi!

Ya Rabbi! Şu anda, âlem-i İslam’ın, her köşesini işgale yeltenen zalim ve zorbaların planlarına karşı,
milletimizin ve bölgemizin huzuru, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mukaddesatı uğruna
mücadele eden ordumuza, güvenlik güçlerimize Bedir’de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle, her birini
kudretinle ve nusretinle şerefyap eyle.

Ya Rabbi! Asırlar boyunca, Çanakkale’den, Sakarya’ya, Milli Mücadeleden 15 Temmuz’a destanlar
yazan, şairin; “Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Gâlib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”
dizeleriyle anlattığı imanlı ordumuza nice zaferler nasip eyle!

Ya Rabbi! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne
nâmahrem eli değdirtme!

Ya Rabbi! Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme!
Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle!
Ya Rabbi! Başta cennet vatanımız olmak üzere Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar-Arakan ve bütün
İslam coğrafyasını, her türlü dâhili ve hârici düşmanlardan muhafaza eyle!
Ya Rabbi! Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza ve huzurumuza göz diken hainlere fırsat
verme!

İlahi ya Rabbi! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere,
mültecilere umut olmuş, muhacirlere kucak açmış necip milletimizin üzerinden rahmetini eksik etme Allah’ım!

İlahi ya Rabbi! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması için
çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah’ım!

İlahi ya Rabbi! İslam ümmetinin vahdeti, saadeti, huzuru ve emniyeti için çalışanlara yardım eyle,
muvaffakiyetler nasip eyle Allah’ım!

Allah’ım! Gazabından rızana, azabından affına, senden yine sana sığınıyoruz. Bizlere Müslüman olarak
yaşayıp Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle!
Allah’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana
sığınıyoruz. Muhafaza eyle!
Allah’ım! Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve
bütün müminleri rahmetinden eksik etme!

Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı, tevbeleri kabul eden Allah’ım! Sana inandık, sana
güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, çaresiz bırakma!
Allah’ım! Cümle geçmişlerimize rahmet eyle! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza
helalden kazanıp edalar ihsan eyle!

Allah’ım! Bizleri imandan, hidayetten ve sırât-ı müstakimden ayırma! Bu mübarek gecede affolunan ve
ebedi kurtuluşa eren sevgili kullarının arasına bizleri de ilhak eyle! Dualarımızı kabul eyle Allah’ım! Âmin!

Allâhümme innâ nes‘elüke temâme’n-ni’meh. Ve devâme’l-âfiyeh ve hüsnel-hâtimeh. Bi hurmeti’lFâtiha.

Miraç Kandili Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi Ne Gördü?

Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz, Miraç Gecesi’nde çeşitli mucizeler görmüştür.

 • Muhammed’in kalbinin temizlenmesi,
 • Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa’ya gidiş (isra),
 • Burak’ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma,
 • Muallak taşından göğe yükselme,
 • Allah ile konuşmalar,
 • Gök katlarında diğer peygamberler ile yaşanan konuşmalar,
 • Cennet ve cehennemi görme ve buradan geri dönme gibi durumları gördüğü rivayet edilir.

Miraç Kandili’nde Oruç Tutulur Mu?

Miraç Kandili için oruç farz değildir; ancak bu özel günde dileyen ve sağlığı mümkün olan herkes oruç tutabilir. Miraç Kandili gününde tutulan oruç, nafile oruçlardandır. 6 Şubat 2024 Salı günü Miraç Kandili olduğu için, isteyen herkes 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkıp kandil günü oruçlu geçirebilir.

Miraç Kandili Neyi Müjdeler?

Miraç Kandilinin faziletleri ve müjdeleri şu şekildedir:

 • Amenerrasulü ayetleri inmiştir.
 • Namaz, 5 vakit farz kılınmıştır.
 • Bakara Suresi’nde bulunan son 2 ayet indirilmiştir.
 • Allah’a şirk koşmayan Müslümanlar için cennet müjdelenmiştir.

Miraç Mucizesi Nedir?

Miraç gecesi, Hz. Peygamber’in göğe yükseliş mucizesidir. Hz. Peygamber, Cebrail eşliğinde Mekke’den Kudüs’e daha sonra da 7 kat semaya yükselmiştir.

miraç kandili önemi

2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor?

Sahur Nedir? Sahur Vakti Ne Zaman Başlar, Biter?

Oruç Ne Zaman? 2024 Oruç Başlangıç Bitiş Takvimi

İftar Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı, Diyanet

Ramazan Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2024 Takvimi

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.