Oruç Açma ve Oruca Niyet Duası Nasıl Edilir?

tarafından
47
Oruç Açma ve Oruca Niyet Duası Nasıl Edilir?

Ramazanda Hayırlı Oruç Duaları Nasıl Yapılır?

İftar ezanına dakikalar kala, sofra başında edilen oruç açma duası sayesinde gönüller rahatlar ve yemeklerin kıymeti bir kez daha anlaşılır. Oruç tutma duası bilenler için Arapça edilebilir. Türkçe kelimelerle de dilden dökülen oruç duası iftar vaktinin kıymetli anlarından biridir.

Oruç duası Arapça ve Türkçe edildiğinde gönüllerdeki yeri aynıdır. Türkçe iftar duası ederken duanın manasını iyice kavramak insanı rahatlatır. Yemek ve iftar duası yemeklere kavuşmanın, Allah rızası için oruç tutmanın karşılığı dilden ve kalpten dökülen dualardır. Oruç duaları için de tüm dualar için de elbette mühim nokta niyetin saf ve temiz olmasıdır.

İlginizi çekebilir: Niyet Etmeden Oruç Tutulur Mu? Diyanet Cevabı

Oruç Açma Duası Nasıl Edilir?

Oruç açmadan önce edilen duaların sevabı büyüktür. Oruç açarken edilen dua acele etmeden, duanın manevi değeri de gözetilerek okunmalıdır. Eğer duanızı Arapça etmek isterseniz, din alimlerinin de sıkça dile getirdiği şu duayı söyleyebilirsiniz:

Arapça Okunuşu

“Allahümme yâ vâsi’al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb.”

Türkçe Anlamı

“Ey mağfireti çok geniş olan Allah’ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!”

İlk lokmanızı aldıktan sonra ise şu duayı edebilirsiniz:

Arapça Okunuşu

“Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ.”

Türkçe Anlamı

“Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk. (İbni Mace)”

Peygamber efendimizin oruç açmadan önce ettiği duayı da okuyabilirsiniz:

Arapça Okunuşu

“Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.”

Türkçe Anlamı

“Yâ Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin.” (Ebu Davud)

İftar duanıza ekleyebileceğiniz bir diğer dua da şöyledir:

Arapça Okunuşu

“Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel’ ğadin min şehri ramazane neveytü fağfirli ma kaddemtü vema ahhertü.”

Türkçe Anlamı

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”

Ezan okunmadan önce Türkçe ve Arapça dua etmek isterseniz bu dua aklınızda bulunsun:

Arapça Okunuşu

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn. Nimetu celillullah, Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn. Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

Türkçe Anlamı

“Hamd Allah’a mahsustur. Hamd Allah’a mahsustur. Hamd Allah’a mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allah’ım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. Amin…”

Muaz ibni Zühre Radiyallâhu Anh anlatısına göre Peygamberimizin iftar duası şu şekildedir:

Arapça Okunuşu

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.” (Ebû Dâvud, Savm: 22)

Türkçe Anlamı

Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

oruç açma duası

Oruç Tutma Niyet Duası Nasıl Edilir?

Ramazan ayı içinde edilen duaların sevabı çoktur. Sahurda ve iftarda dua edilmesi önerilir. Özellikle de sahur vaktinde edilecek oruç niyet duası tutulacak orucun bereketini artırır. Ayrıca oruç niyet duası yaradan ile aradaki bağ da hatırlanıp güçlendirilmesi için de anlamlı bir vesiledir.

Oruç bedenen, zihnen ve ruhen insanları besleyen bir ibadettir. Dua da tekamül yolunda önemli araçlardan olduğundan oruç tutarken dua etmek ve oruç açarken dua etmek de çok kıymetlidir.

Oruç duası sahur zamanında nasıl edilmeli diyorsanız; listedeki duaları okuyabilirsiniz:

Peygamber Efendimiz tarafından edilen sahur duası:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin.”

Okuyabileceğiniz bir diğer dua ise:

Arapça Okunuşu

“Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi’tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu’l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu’l yesire ve ye’fu eni’l kesiri, ikbel minni’l yesire, ve’fu enni’l kesire, inneke ente’l ğafuru’r Rahim, Allahumme inniy es’eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a’leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine’l ayşi bima kasemte li, ya erheme’r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyü fi ni’meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente’s satiru avreti, ve’l aminu rev’eti ve’l mukiylu asreti, fağfir li ğatieti ya erhamerrahimin.”

Türkçe Anlamı

“Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.

Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

oruç açma duası

Oruç Açtıktan Sonra Edilecek Dua

Arapça: “Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin.”

Anlamı: “Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.”

Orucu Açarken Ne Demeli?

Orucu açarken söyleneceklere dair bir kural yoktur, oruç açma duaları önerilerinin ortak noktası şükürdür.

Oruç Duası Ne İçin Okunur?

Oruç duası, hem oruca başlarken edilen niyet duasını hem oruç açarken edilen şükür duasını kapsayan bir başlıktır. Oruç duaları oruca niyeti koymak ve tutulan orucun bitim zamanında şükrü hatırlamak ve ibadetin manasında derinleşmek için edilir.

Sahur Duası Nasıl Okunur?

Sahur duası, bir diğer adıyla oruç tutma niyet duası duası, oruç tutulacağına niyet etmenin açıkça ifade edileceği şekilde okunur. Özellikle ilk oruç duası ramazan ayı başlangıcında tüm ay boyunca orucu kaçırmadan tutabilmek adına güç toplamaya yardımcı olur.

Recep Ayı Oruç Duası, Şaban Ayı Oruç Duası Nasıl Olmalı?

Ramazan dışında tutulan 3 aylar oruçları gibi diğer oruçlarda da ramazan orucunda edilen niyet ve oruç açma duaları biraz dönüştürülerek kullanılabilir.

oruç açma duası

Faziletli Ramazan Duaları Arapça, Türkçe

Kurban Kesme Duası Nasıl Yapılır? Ayeti, Türkçesi

İftar Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı, Diyanet

Sahur Duası Nasıl Yapılır? Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı

Ramazanın İlk Günü: İbadetler, Tespihler, Okunacak Dualar

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.